ללקוחות רציניים, דרוש נכס בקרבת בית הספר אריאל , 5 חדרים , בתקציב של כ 5,000,000 ש״ח

לפרטים נוספים:
אסף 0524494913